Select Page

Política de Privacitat


A causa de l’activitat que duem a terme, i amb la finalitat de poder donar resposta a les sol·licituds dels formularis facilitats al lloc web www.restaurantsalmar.com, així com per donar resposta als correus electrònics enviats a les adreces de correu electrònic facilitades en aquest lloc web, es podran tractar dades de caràcter personal.

 

A continuació, et facilitem la informació bàsica d’una manera clara i concisa perquè puguis entendre com tractem les teves dades personals:

 

Responsable del tractament

CANTINA BAND S.L.

CIF: B-63156269.

Adreça: Passeig Marítim de la Barceloneta, Local C, Barcelona

Telèfon: +34 93 224 07 07

Correu electrònic: info@restaurantsalmar.com

Finalitat del tractament

Gestió de les sol·licituds d’informació rebudes per correu electrònic i del formulari de reserva.

Si també dóna el seu consentiment, enviament de publicitat per mitjans electrònics.

Les seves dades es conservaran: durant un termini d’1 mes des de la data de resolució de la sol·licitud o reserva. El termini de quatre anys, en relació a la documentació comercial i fiscal de conservació obligatòria que es pugui derivar. 

Legitimació del tractament

La legitimació del tractament de les seves dades es basa en l’interès de CANTINA BAND SL per respondre a la seva sol·licitud i en l’execució de mesures precontractuals per gestionar les reserves. En cas d’indicar al·lèrgies alimentàries aquestes dades seran tractades com a dades necessàries per protegir els interessos vitals dels comensals.

A més, per a l’enviament de publicitat per mitjans electrònics, li sol·licitarem el seu consentiment.

Destinataris de les dades personals recollides

Com a responsable del tractament, les seves dades podran ser comunicades a proveïdors de serveis tecnològics i empreses del grup relacionades amb la prestació específica del servei sol·licitat.

Drets de l’interessat

Té dret a accedir a la informació que li concerneix, a rectificar-la si és inexacta, a sol·licitar la seva supressió, a limitar o oposar-se al seu tractament i a la portabilitat les seves dades personals enviant una comunicació a les adreces postal o electrònica del responsable, acreditant la seva identitat amb fotocòpia del seu DNI o document equivalent.

Si no està d’acord amb el tractament que realitzem de les seves dades personals i d’acord amb el que estableix el RGPD té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

En els següents apartats ampliem la informació i donem resposta a algunes de les preguntes que puguin sorgir en relació amb com es tracten aquestes dades, i quins són els compromisos que assumim a l’hora d’accedir, emmagatzemar i disposar de la informació que eventualment pugui ser recopilada.

 

Quina normativa apliquem quan gestionem les teves dades personals per prestar els nostres serveis?


A aquests efectes, la nostra activitat es regeix pel conegut Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que és el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i sobre la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE;  i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i altres normes nacionals que siguin aplicables.

 

Com puc contactar amb el responsable del tractament de les dades personals?


El responsable del tractament és CANTINA BAND SL amb CIF B63156269 i pots contactar amb ell al seu domicili social situat al Passeig Marítim de la Barceloneta, Local C,08003, Barcelona.

També pots contactar a través del correu electrònic: info@restaurantsalmar.com

 

El tractament de les teves dades

 

Quan i per què?


Pots navegar per la majoria de www.restaurantsalmar.com pàgines sense proporcionar cap informació personal, però en alguns casos aquesta informació pot ser necessària per proporcionar-te els serveis sol·licitats. En particular, per poder donar resposta a la teva sol·licitud realitzada a través del formulari de contacte, així com per gestionar les reserves que es poden tramitar a través del formulari web corresponent.

 

Qui recull les teves dades?


La recollida i tractament de les dades personals que ens puguis facilitar, són duts a terme per CANTINA BAND SL, i si s’escau, pels seus encarregats del tractament. En relació amb aquest últim cas, aquests gestors són tercers amb els quals CANTINA BAND SL ha establert un contracte de serveis exprés i en el qual s’han fixat les condicions perquè la gestió de les dades sigui conforme a la Llei.

 

Aquests tercers estan obligats per contracte a respectar la llei i implementar les mesures de seguretat adequades per protegir aquestes dades.

Les teves dades també podran ser tractades per empreses del grup CANTINA BAND SL  amb l’única finalitat de prestar el servei sol·licitat per l’usuari.


Per a què?


Les dades personals que et sol·licitem, o que ens facilitis a causa de la seva navegació, ens serveixen per gestionar, prestar i millorar els serveis que ens has sol·licitat.

 

Les teves dades personals no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats el resultat dels quals sigui l’elaboració de perfils, ni es generaran bases de dades fora de les finalitats que s’especifiquen a continuació. 

 

Quan ens enviïs un correu electrònic amb les teves dades, la finalitat serà gestionar les sol·licituds que ens enviïs. En funció d’això, les teves dades podran ser tractades per dur a terme la gestió comptable, fiscal i administrativa derivada de la relació contractual que es pugui establir.  

 

Quan emplenis el formulari de reserva, per gestionar la teva reserva i en el cas que ens indiquis a dades a l’apartat d’al·lèrgens, per prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat alimentària dels comensals de la reserva.

 

A més, com a finalitat auxiliar i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, també sol·licitem el teu consentiment exprés per enviar-te publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del teu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

 

T’informem que pots revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: info@restaurantsalmar.com

 

Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les teves dades no han estat modificades i que et compromets a notificar-nos qualsevol variació que ens afecti.

 

Com tractem les teves dades?


CANTINA BAND SL recopila només la informació personal mínima en la mesura necessària per aconseguir un propòsit específic. La informació no s’utilitzarà per a una finalitat incompatible amb la descrita.

 

CANTINA BAND SL només comunica informació a tercers, si és necessari per al compliment de la finalitat identificada  i només a les persones que les han de conèixer.

 

En general, no es preveuen transferències internacionals de les teves dades i, en el cas dels proveïdors de serveis tecnològics, proporcionaran nivells de seguretat equivalents als exigits per la normativa europea.

 

En tot cas, CANTINA BAND SL adopta mesures de seguretat per protegir les dades davant de possibles abusos o accessos, alteracions o pèrdues no autoritzades.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?


La base legal per al tractament de les teves dades personals segons les finalitats previstes és:

 

Sol·licitud per correu electrònic per part de l’usuari:

El tractament és necessari per a la satisfacció dels interessos legítims perseguits pel responsable.

El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a la sol·licitud a petició d’aquest últim de mesures precontractuals.

 

Formulari de reserva:

El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a la sol·licitud a petició d’aquest últim de mesures precontractuals.

El tractament és necessari per protegir els interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física (per a la informació facilitada a l’apartat d’al·lèrgens).

 

Enviament de publicitat per mitjans electrònics:

Les dades objecte del teu consentiment per al tractament de les teves dades personals.  

 

En aquest sentit, la retirada del teu consentiment no pot condicionar aquesta execució, sempre que el contracte romangui vigent, sent necessari el tractament de les teves dades per al seu efectiu compliment.

 

Durant quant de temps conservem les teves dades?


CANTINA BAND SL només conserva les dades durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida o posterior tractament.

Per a sol·licituds i reserves, les dades es guarden durant el termini d’1 mes.

Per a l’enviament de publicitat, fins a la retirada del consentiment per part de l’usuari.

 

En el cas que la sol·licitud resulti en un contracte o document mercantil, es mantindran durant el termini de 4 anys necessaris per respondre a les responsabilitats legals necessàries d’acord amb la normativa mercantil i fiscal.  

 

Quins drets tens sobre les teves dades personals?

 

Dret d’accés
Pots preguntar-nos si estem tractant les teves dades i de quina manera.

 

Dret de rectificació
Pot sol·licitar-nos que actualitzem les teves dades personals si són incorrectes, i suprimir-les si així ho desitges.

 

Dret de limitació del tractament
En aquest cas únicament seran conservats per CANTINA BAND SL per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

Dret d’oposició

Després de la teva sol·licitud d’oposició al tractament, CANTINA BAND SL deixarà de tractar les dades de la forma que ens indiquis, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions hagin de continuar sent tractats.

 

Dret a la portabilitat de les dades
En cas que desitgis que les teves dades siguin tractades per una altra empresa, CANTINA BAND SL facilitarà la portabilitat de les teves dades al nou responsable.

 

Dret de supressió
Pot sol·licitar que eliminem les teves dades quan ja no siguin necessàries per al tractament, retiris el teu consentiment, sigui tractament il·lícit o hi hagi una obligació legal de fer-ho. Analitzarem el supòsit i aplicarem la llei.

 

Si necessites més informació sobre quins drets tens reconeguts en la Llei i com exercir-los, et recomanem que contactis amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que és l’autoritat de control en matèria de protecció de dades, amb qui també tens dret a sol·licitar la teva protecció davant d’una possible infracció de protecció de dades.

 

Si vull exercir els meus drets, a qui em dirigeixo?
Per a la millor gestió de la teva sol·licitud, si us plau envia’ns el següent:

 

– Un correu electrònic a la bústia anterior indicant amb el teu nom complet, juntament amb una còpia del teu DNI o similar i el dret que desitges exercir sobre les teves dades personals,

– Una carta amb la mateixa informació a l’adreça indicada més amunt.

– Si tens dubtes sobre com fer-ho, també pots trucar-nos.